Röviden a közös képviseleti munkáról

közös képviselet, társasházkezelésMár működő társasház esetén a közös képviselő munkáját elsősorban a tulajdonosi elvárások határozzák meg, a társasházi törvény és a közgyűlés előírásainak figyelembevételével.

Cégünk az épület zavartalan üzemeltetésének biztosítása mellett folyamatosan kapcsolatot tart a tulajdonosokkal és a felmerülő igényeiket beépíti munkájába. A közös költség meghatározására minden esetben gazdaságilag megalapozott, a tulajdonosok igényeit a legoptimálisabban figyelembe vevő számítás készül, amelynek célja a közös költség minél alacsonyabb szinten tartása. A közös költséget a kiadások és bevételek egyenlegeként számítjuk és így teszünk javaslatot annak megvitatására. A pénzforgalmat befolyásolják a közüzemi fogyasztások, de a közüzemi számlázások is. Ezért folyamatosan figyeljük a közüzemi fogyasztások és számlázások egyenlegét.

A közös költség befizetések nyilvántartása számítógépen, naprakészen történik. A nyilvántartás a korábbi időszak egyenlegét is figyelembe veszi. A havi egyenlegképzés lehetővé teszi az időben történő intézkedéseket az elmaradt fizetések esetén. Minimálisan negyedévente közöljük a tulajdonosokkal a közös költség egyenlegüket. Világos, könnyen áttekinthető nyilvántartásokkal dolgozunk.

A társasház átvételekor szakembereink műszaki bejárást tartanak. Rögzítjük a megoldandó feladatokat, igény esetén elkészítjük a társasház Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az új építésű, a vonatkozó rendelet értelmében még a jótállás érvényessége alá tartozó házak esetében a jótállási-szavatossági igények érvényesítésének.

Minden munkánknál különös figyelmet fordítunk úgy saját, mind alvállalkozóink munkatársainak kiválasztására, felkészítésére, megfelelő képzésükre és motiváltságuk folyamatos fenntartására.

A társasház megfelelő üzemeltetésének fokmérője a tulajdonosok elégedettsége, amiben szubjektív elemek is nagy szerepet játszanak. Ezért tevékenységünket folyamatosan kommunikáljuk a tulajdonosok felé, amit rutinos munkatársi gárdánk és a kommunikatív vezetési szemléletünk tesz lehetővé. A tulajdonosoktól érkező visszajelzéseket figyelembe vesszük, és beépítjük a munkánkba.